Pakume erinevaid höövlimaterjale

Vaata meie tooteid

Kes on RootsTimber ja millega me tegeleme?

Rootstimber on 2001 aastal asutatud höövlitööstus Viljandimaal, Karksis. Põhitegevus alaks on saematerjali hööveldamine ehitus ja viimistlusmaterjaliks.

Automatiseeritud tootmisliinil kasutame kappimissaage, kahelindilist lintsaagi, Weining höövlit, otsatapi masinaid, termokiletusseadet ja punditamismasinat. Nende seadmete abil suudame klientidele pakkuda erinevaid tootmislahendusi.

Rootstimberi tootmisvõimsus on 2000m3 höövelmaterjali kuus. Enamus oma toodangust ekspordime Euroopa ja Aasia turgudele. Meie portfellis on üle 100 erineva profiili.

Oma toormaterjali ostame Soome ja Eesti saeveskitelt.

Rootstimberi tootmisvõimsus on 2000m3 höövelmaterjali kuus. Enamus oma toodangust ekspordime Euroopa ja Aasia turgudele.

Oma toormaterjali ostame Venemaa, Soome ja Eesti saeveskitelt.

Rootstimber omab FSC sertifikaati.

Mõned meie

Tooted

Meie portfellis on üle 100 erineva profiili.

Mõned meie

Tooted

Tekkis huvi?

Võta meiega ühendust

Aitäh, et meiega ühendust võtsid. Saime sinu kirja kätte ja vastame esimesel võimalusel!
Kirja saatmisega läks midagi valesti. Proovi uuesti või võta meiega ühendust e-maili või telefoni teel!

Kus me asume?

Projekt „OÜ J.Roots Timber digipöörde projekt” sai toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest

 Projekti lühikokkuvõte:

Projekti tulemusel suurendatakse OÜ J.Roots Timber tootmise automatiseeritust ja digitaliseeritust ning kasvatatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta. Projekti raames soetab ettevõte höövelliini automaatika, järkamisseadme, pelleti pakkeliini ja laserprinteri.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärgiks on suurendada tootmisvõimsust, laiendada tooteportfelli ning efektiivistada tootmist, et omada tööstuses suuremat konkurentsivõimet. Ettevõtte eesmärgiks on tasakaalustatud areng tootlikkuse kasvatamise ja protsesside, tehnoloogia ning personali arendamise kaudu.

Uus höövelliini automaatika võimaldab kiiremini diagnoosida liiniga seotud probleeme ning sellega vähendada seisakuid. Järkamisseade suurendab oluliselt järgatud toodete tootmisvõimsust, kusjuures kasutatakse nesting funktsionaalsust. Pelleti pakkeliin võimaldab efektiivselt doseerida, pakendada ning ladustada toodetud pellettooteid. Laserprinter laiendab ettevõtte võimekust märgistada hööveldatud laudu vastavalt kliendi vajadustele ja nõuetele.

Projekti tulemusena kasvab ettevõtte lisandväärtus kahe aasta jooksul peale projekti lõppu ca 12%

Toetuse summa (EUR):
104 850

Projekt „OÜ J. Roots Timber varustuskindluse investeeringud” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

Projekti elluviimine on vajalik ettevõtte varustuskindluse suurendamiseks. Projekti eesmärk on vähendada ettevõtte sõltuvust fossiilkütustest. Projekti eesmärgi saavutamiseks rajatakse päikeseelektrijaam koos elektrienergia salvestusseadmega, mille kasutuselevõtmise tulemusena väheneb suuresti elektrivõrgust tarbitava fossiilkütustest toodetava elektrienergia hulk ja paraneb ettevõtte varustuskindlus.

Toetuse summa:
72 800 €